Teadmiseks

Koosta kolimiseks plaan ja eelarve. Tee tegevuste nimekiri – nii ei unune kolimispäeval midagi vajalikku ja ühtlasi saad kokku arvutada ettevõtmise ligilähedase maksumuse. Küsi pakkumisi mitmelt kolimisfirmalt ning vajadusel kutsu kolimisfirma esindaja teostama kolimiseelset ülevaatust.

Sorteeri ja vabane asjadest, mida Sa ei vaja või ei kasuta. Anneta ebavajalik heategevuseks, vii komisjonimüüki, taaskasutuskeskustessse, vanapaberisse või viska ära. Nii ei pea maksma üleliigsete asjade kolimise eest.

Kolides leiad asju, mida Sa väga tihti ei kasuta. Mõistlik on endalt küsida, kui sageli neid vajad? Kui asjad pole paaril viimasel aastal kasutust leidnud, võid kaaluda äraviskamist.

Otsusta, millised asjad (ja kas üldse) plaanid ise pakkida. Kasuta kolimisel õige suuruse ja tugevusega kaste. Tühjades ja nõrkades kastides kipuvad asjad purunema. Ka liiga tihedalt pakitud asjad võivad kolides puruneda. Küsi pakkematerjalide ja pakkimisviiside kohta infot kolimisfirmalt. Rippriiete kolimiseks küsi kolimisfirmalt kindlasti rippriidekaste.

Soovitame Sul ise pakkida raamatud, riided, voodipesu, jalanõud jms. Kergesti purunevad esemed (nõud, suveniirid, maalid, elektroonikaseadmed ja mööbel) võid soovitatavalt jätta siiski kolimisfirma pakkida. Paki sarnased asjad kokku. Paki tubade ja ruumide kaupa. Rasked asjad (dokumendid, raamatud jms) paki väikestesse kastidesse. Suveniirid, nõud ja teised kergesti purunevad asjad paki eraldi paberisse. Vajadusel kasuta mullikilet või teisi pakkevahendeid, sest purunenud asjade asendamine on kindlasti kallim. Sildista iga kast.

Sildile kirjuta informatsioon kasti sisu kohta. Silt kleebi kasti küljele ja kasti peale. Markeeringu alusel viib kolimisfirma kolitavad esemed vastavalt plaanile soovitud ruumidesse. See võimaldab kiiremat kolimist ja teeb lahtipakkimise lihtsamaks. Salvesta kolimisfirma kontakt oma telefoni. Varusta kolimisfirma täpse aadressi ja juhistega. Nii ei kulu kallis aeg koha leidmisele.

Kunstiesemete kolimise juures on väga oluline roll pakkimisel.

Kunstiesemete pakkimisel kehtivad kindlad regulatsioonid ning paika on pandud, kuidas tuleb esemeid pakkida ja milliseid materjale kasutada. Vaatamata sellele on kunsti pakkimine ala, kus tuleb olla väga leidlik, sest iga maal, kuju või dekoratsioon on erineva vormi ja suurusega ning vajavad erinevat lähenemist.

Seepärast soovitame usaldada kunstiväärtuste pakkimine ja transport selle ala spetsialistide hoolde. Küsi pakkumist meilt!

Pakkimine on ala, kus tuleb olla tihti leidlik ning sõltuvalt esemest tuleb seda pakkida erinevalt.

Mööbli pakkimisel tuleb kindlasti tähelepanu pöörata väljaulatuvatele osadele s.t suuremat tähelepanu tuleb pöörata mööbli kantidele ja nurkadele. Arvestada tuleb ka seda, et lahtikäivad osad (riiulid jm) tuleb eemaldada.

Pakkekastid peavad kindlasti olema tugevast viiekihilisest kartongist. Jälgi, et tegemist ei ole taastöödeldud kartongiga. Viiekihiline kartong on lausa kohustuslik, kui tegemist on ekspordiga. Kastidel peavad olema käeaugud kauba mugavamaks kolimiseks.

Kolimisel tuleb alati kasutada õige suuruse ja tugevusega kaste. Tühjad ja kolmekihilised kastid kipuvad üksteise peale paigutades kokku vajuma ja asjad võivad neis puruneda. Lisaks pakkekastidele on kolimisel vajalik kasutada: mullikile, lainepappi, pakkekilet, rullkilet, pakketeipi, pakkepaberit, kartongnurgasid jne.

Rahvusvaheline kolimine nõuab aastatepikkust kogemust, täpsust, dokumentatsioonide, tolliprotseduuride ja kindlustusvaldkonna tundmist. Samuti on oluline maismaa-, mere- ja lennutranspordi tundmine ning suur ja usaldusväärne partnerite võrgustik üle kogu maailma.

Rahvusvaheliselt on võimalik kolida erinevate transpordiviisidega:

  • Autotransport – kolides Euroopasse on kõige mõistlikum kasutada autotransporti. Vali kolimisteenust pakkuv ettevõte, kes kasutab, kas enda transpordivahendeid või hoolikalt valitud transpordipartnereid, kellel on olemas kõik vajalikud sertifikaadid transporditeenuse teostamiseks ning väljaõppinud ja professionaalsed juhid. Ajaliselt võtab autotransport Euroopas aega ca 7 päeva. Enne kolimist tuleb kolimisettevõttega kuupäevad üle täpsustada ja graafikud paika panna.
  • Meretransport – kolimisel väljaspoole Euroopat kasutatakse meretransporti. Vali kolimisettevõte, kes teostab kõik tolliformaalsused ning omab kokkuleppeid kõikide suuremate laevafirmadega. Laevafirmad valitakse vastavalt sihtkohale ja kliendile soodsaimat teenust pakkudes. Vastavalt kliendi isiklike esemete kogustele kasutatakse kolimiseks, kas osakonteinerit, 20 või 40 jalast konteinerit. Ajaliselt võtab meretransportiga kolimine sõltuvalt kontinendist aega 30-60 päeva. Tihti kasutatakse väiksemas koguses hädavajalike esemete kolimiseks lennusaadetist ning muud esemed kolitakse meresaadetisena.
  • Lennutransport – väiksemate koguste või kiiremat kohalejõudmist vajavate esemete kolimiste puhul kasutatakse lennutransporti. Vali kolimisettevõte, kes teostab kõik tolliformaalsused ning on kõikide lennufirmade agent ja saab seeläbi pakkuda Sulle parimat hinda. Lennutranspordiga kolimisaeg on ca 7 päeva.

 

Väga palju rahvusvahelisi kolimisi toimub suvekuudel. Kui planeerid kolimist antud ajavahemikku, soovitame varakult pakkumist küsida ning soovitud kuupäevad paika panna.

Euroopa Liidus puuduvad erilised piirangud kolitavatele esemetele (ka alkohol on lubatud). Väljapoole Euroopa Liitu kolimisel on erinevates riikides erinevad piirangud. Enne kolimist on mõistlik küsida kolimisettevõtte kaudu kõikide piirangute kohta, mis kehtivad riigis, kuhu kolid.

Tee arvuti kõvakettast varukoopia. Uues kodus kontrolli koheselt üle saabunud mööbel ja kastid. Kahjustuste esinemisel teavita sellest kohe kolimisfirma esindajat ning tee selle kohta vastav märge töölehele.

Korralda aegsasti laste hoidmine.

Enter your keyword